Voor een passend en praktisch antwoord op uw vraag

Organisatieadviezen: voor logistieke dienstverleners

Steinman organisatieadvies Alkmaar werkt samen met een netwerk van professionele experts op het gebied van: Strategische beleidsvoering, Financiën, Human Resource Management, Opleiding, training en coaching van medewerkers.

Op basis van puur praktische adviezen, wordt getracht het bedrijf weer op het juiste spoor te krijgen.
Van de opdrachtgever wordt verwacht, dat meegedacht wordt om samen een strategie uit te zetten. Deze strategie moet voelen als de strategie van de opdrachtgever, waardoor deze samen met de medewerkers kan worden geïmplementeerd.
Het resultaat moet zijn, dat er een organisatie wordt neergezet, die de strijd met de concurrentie weer aankan.

Snelheid en tijdwinst

Steinman organisatieadvies Alkmaar beschikt over brede managementkennis, logistieke branche-ervaring met gevoel voor bedrijfsculturen. De bedrijfskennis en ervaring zijn belangrijk voor het snel kunnen doorzien van bedrijfssituaties.

Gratis adviesgesprek

Steinman organisatieadvies Alkmaar gaat voor kwaliteit en snelheid. Dikke brochures lezen en hoogdravende literatuur lost het probleem niet op. De opdrachtgever wil een adequate oplossing voor zijn probleem. In een persoonlijk gesprek kan worden ingegaan op de specifieke bedrijfssituatie, de vraagstelling, de gevolgen voor de organisatie en mogelijke oplossingsrichtingen.

En wat is de werkwijze na het adviesgesprek

Steinman organisatieadvies Alkmaar  is in staat binnen 15 dagen een quickscan van het bedrijf te maken, ervan uitgaande dat alle relevante informatie kan worden overlegd.
Bijvoorbeeld een groothandel wordt als volgt doorgelicht:
  • Hoe presteren de magazijnen. Een benchmark wordt gemaakt van bijvoorbeeld de productiviteit van het bedrijf en die van de benchmark. Welke conclusies kunnen hieruit worden getrokken.
  • Hoe staat het met het voorraadbeheer. Hoe hoog is de servicegraad. Hoe verhoudt deze zich t.o.v. de benchmark. Hoe hoog is de voorraad in relatie met de omzetsnelheid. Welke conclusies kan hieruit worden getrokken.
  • Hoe wordt het expeditieapparaat ingezet. Wat zijn de km’s per container of per collo t.o.v. de benchmark. Hoe hoog is de beladingsgraad. Wat is de totale doorlooptijd van de order enz.

Allemaal belangrijke aspecten die uiteindelijk de kosten per collo beïnvloeden.
Gezien de grote ervaring, kan een quickscan binnen 15 werkdagen van het bedrijf van opdrachtgever worden gemaakt . Deze quickscan zal een goed beeld van de organisatie opleveren, waardoor een goede indruk kan worden gekregen van de te nemen maatregelen.

Mocht de opdrachtgever na de quickscan een vervolgonderzoek wensen , dan zal een uitgebreid voorstel gemaakt worden, waarbij het implementatieplan een zeer belangrijk onderdeel van het plan van aanpak deel uitmaakt. Immers uiteindelijk komt het erop neer dat een zeer zorgvuldig implementatieplan wordt gemaakt, dat wordt gedragen door de organisatie van de opdrachtgever! De kans van slagen van de te nemen maatregelen zijn dan erg groot.

Zie interview met Jan Willem Steinman