Voor een passend en praktisch antwoord op uw vraag

Organisatieadviezen: stappenplan startende ondernemer

Project Eigen Baas


Het project Eigen Baas stelt zich ten doel, dat de betrokken kandidaat ondernemer in staat wordt gesteld om met succes een eigen bedrijf te starten. De projectduur bedraagt 5 maanden

De individuele kandidaat ondernemer wordt aan de hand door zeer professionele coach aan de hand meegenomen om een eigen bedrijf te starten.
Alle facetten van het ondernemerschap wordt uitgebreid besproken en getraind. Door middel van een zeer transparant stappenplan wordt de weg geëffend naar een rendabel bedrijf.

Veel aandacht wordt besteed aan het hoe en waarom van een eigen onderneming en hoe verwerf je opdrachten.